STAND ALONE PHOTO : नागपुरात बांधकाम सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाचा एक भाग कोसळला

STAND ALONE PHOTO

नागपुरात भंडारा मार्गावरील पारडी येथे उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू आहे. आज मंगळवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास पुलाचा हा एक भाग कोसळला. यात सुदैवाने कुणीही जखमी झाल्याची माहिती नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *