KAVYABHILASHA : सांगा, मानू कशी दिवाळी?

काव्याभिलाषा

पेटतो जीव उभ्या दिनी
अंधार ना उजेड भाळी
उरले ना मोल मानवी
इथे रित सारी निराळी
सांगा, मानू कशी दिवाळी?

ना रक्षित दारी अबला
घाव घालतो थेंब रक्ताचा
गळा घोटते ती जन्मजननी
जाहली षंढ दुनिया सारी
सांगा, मानू कशी दिवाळी?

कोण मद मस्त तो राजा
गिरवावा कुणी कुणाचा कित्ता
खंजीर शोधतो पाठ पाठी
झाली नियती जल्लाद हवाली
सांगा, मानू कशी दिवाळी?

संजय मुंदलकर
नागपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *