ना आलास तू…Kavya Suman

(Last Updated On: October 10, 2020)

 

ना आलास तू
ना दिसलास तू
सांज सरून गेली
सखया रात थकली…निजली

बेरंग ऋतू स्वप्नात रंगले
चांदण्यात कसे मी अंधारले
मोसमी क्षणांनी कुरवाळले छळले
ना फुलल्या कळ्या कधीही
सांज सरून गेली
सखया रात थकली…निजली

म्हणालास तू आवर वेड्या जीवा
अन् दे दिलासा मना
मी तुझा तुझाच आहे
मग का अविरत दु:ख वाही
सांज सरून गेली
सखया रात थकली…निजली

संजय मुंदलकर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *