कैफियत …kavya suman

(Last Updated On: July 20, 2020)

छळतो किती मज किनारा
पिळतो हृदय हा किनारा

पाऊल टाकू कुठे मी?
खुणावतो कसा वेडा किनारा

ओंजळीत माझ्या चंद्र लपलेला
भेट ती स्मरतो किनारा

कैफियत सांगणं कुणा कुणा
झाला फितूर दर्दी किनारा

काव्यरचना
पारिजात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *