सळसळ पानाची हुरहुर…KavyaSuman

काव्याभिलाषा

सळसळ सळसळ पानाची हुरहुर मनाची
जरी दूर दूर तू भासतेस अवती भवती

गंधाळला आसमंत प्रीत पावलांनी
कोकिळसूर गुंजे हिरव्या आम्रवनी
झुळूक गार शहारली तनू रोमांचली
मनमोहोर चुंबते धुंद श्वासांनी

हा श्रावण खुणावतो मला की कुणाला
श्रावण हा वेडावतो मला की कुणाला
मन कसे बहरले…रोमांचले…किती
हळूवार गुज प्रीतित मी बावरी बावरी

पारिजात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *