Home रोजगार खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगात संचालक आणि उपसंचालकांची पद भरती

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगात संचालक आणि उपसंचालकांची पद भरती

88

पदाचे नाव : संचालक (एकूण पदे १८)
शैक्षणिक पात्रता : बी.ई./बी.टेक/सी.

किंवा

कोणत्याही शाखेतील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण किंवा एलएलबी आणि अनुभव

पदाचे नाव : उप संचालक (एकूण पदे १६)
शैक्षणिक पात्रता : बी.ई./बी.टेक/सी.ए

किंवा

कोणत्याही शाखेतील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण किंवा एलएलबी आणि अनुभव

वयोमर्यादा :  अ) संचालक पदासाठी कमाल ५० वर्षे ब) उपसंचालक पदासाठी कमाल ४० वर्षे                                                                          आवेदनाची  अंतिम तारीख : १५ डिसेंबर २०२०
अधिक माहितीसाठी : https://bit.ly/3f5LhQ8
अधिकृत संकेतस्थळ : www.kvic.org.in

*****

एसबीआय प्रोबेशनरी अधिकारी २००० पदे

पदाचे नाव: प्रोबेशनरी अधिकारी (PO)
शैक्षणिक पात्रता : पदवीधर
वयोमर्यादा : ०१ एप्रिल २०२० रोजी २१ ते ३० वर्षे (मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमदेवारांना सवलत)
आवेदनाची अंतिम तारीख : ४ डिसेंबर २०२०
अधिक माहितीसाठी : https://bit.ly/3nqA27U
ऑनलाईन अर्जाकरिता : https://bit.ly/2UCalF0