मोक्ष…Kavya Suman

घाम भाळीचा पुसता श्रमाचा ध्यास घेता मी वेचत गेलो मज… सर्वकाळ ! रक्तानेच दिले दु:ख मला अश्वत्थाम्याचे फुंकत गेलो आरक्त… जखमा किती ! वाटे चेतावा हा देह राख व्हावी तनाची…

मला होवू दे श्रावण…KavyaSuman

काळजाच्या झुल्यावर आभाळाला भिडे मन झोका प्रीतीचा तू दे मला होवू दे श्रावण… सरसर पावसाच्या उतरती सोनसरी चमचमत्या उन्हांची गळ्यामध्ये गळसरी गळाभेटीचा आपुल्याही येवो असा गोड क्षण मला होऊ दे…

सळसळ पानाची हुरहुर…KavyaSuman

सळसळ सळसळ पानाची हुरहुर मनाची जरी दूर दूर तू भासतेस अवती भवती गंधाळला आसमंत प्रीत पावलांनी कोकिळसूर गुंजे हिरव्या आम्रवनी झुळूक गार शहारली तनू रोमांचली मनमोहोर चुंबते धुंद श्वासांनी हा…

बरसला श्रावण…KavyaSuman

बरसला श्रावण, बेधुंद श्रावण भिजू रे सख्या चल ओला श्रावण फुलली माती दरवळे गंध रोमांची झुळूक भिजले अंग आल्या सरी, माझ्या मनी श्वास गातो प्रीतगाणी पाहा अभिषेक हा मस्त आकाशी…