नम्रता,निष्काम सेवा हेच खरे मोती…SAAY pasaaydan

 संत राजिन्दर सिंहजी महाराज नम्रता असा अनमोल सद्गुण आहे, ज्याला आपल्या जीवनात धारण केले पाहिजे. नम्रतेचा खरा अर्थ आपण सर्व परमेश्वराची लेकरे आहोत, या भावनेने जगणे. ज्यावेळी आपल्याला जाणीव होते…

प्रभूप्रति प्रेम…SAAY pasaaydan

संत राजिन्दर सिंहजी महाराज प्रभूप्रति प्रेम आणि श्रद्धा याचा अर्थ काय? ही एक शब्दहीन अवस्था आहे. हा तो अनुभव आहे, जो विविध स्तरावर केला जातो. आपला अभिमान आणि अहंकाराला प्रभूप्रेमाने…

99 व्या प्रकाशदिनानिमित संत राजिन्दर सिंहजी महाराज यांचा पवित्र संदेश…

दयालपुरुष संत दर्शनसिंहजी महाराज यांच्या 99 व्या प्रकाशदिनानिमित संत राजिन्दर सिंहजी महाराज यांचा पवित्र संदेश… ‘सावन कृपाल रूहानी मिशन’ चे प्रमुख संत राजिन्दर सिंहजी महाराज यांनी दयालपुरुष संत दर्शन सिंहजी…

ठेविले अनंते तैसीची राहावे…SAAY pasaaydan

 संत राजिन्दर सिंहजी महाराज आपल्या दैनंदिन जीवनात आपल्याला अनेक कठीण प्रसंग आणि नैराश्य यांना सामोरे जावे लागते. या सर्व बाबी आपल्या इच्छेनुसार होत नसतात. आपण दुसºयांच्या बोलण्यावर आणि स्वत:च्या विचारांवर…